Produkt dnia
 Zdradziecka Osiecka
Zdradziecka Osiecka
44,90 zł
szt.
Bingo
Bingo
34,90 zł
szt.
Berek
Berek
34,90 zł
szt.
Serce Neftydy
Serce Neftydy
42,99 zł
szt.
Bez piątej klepki
Bez piątej klepki
34,90 zł
szt.
TOMASZ RACZEK w kinie z autografem
TOMASZ RACZEK w kinie z autografem
47,00 zł
szt.
Weronika i zombie
Weronika i zombie
34,90 zł
szt.
Leo i czerwony automat
Leo i czerwony automat
34,90 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.latarnik.com.pl

  I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Sprzedaż treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym oraz innych e-produktów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem szczególnych zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Właścicielem sklepu internetowego Instytutu Wydawniczego Latarnik (dalej Sklep), działającego pod adresem www.latarnik.com.pl , jest Tomasz Raczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instytut Wydawniczy Latarnik Tomasz Raczek w Warszawie, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 536-112-83-04, REGON: 011888557 (dalej Sprzedawca)

4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep zamieszcza na stronie www.latarnik.com.pl

5. Klientem (dalej Klient) jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

7. Do korzystania ze Sklepu oraz wszystkich usług świadczonych przez Sprzedawcę konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

8. Klient może skontaktować się ze Sprzedawca za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa):

    a. telefon: +48 22 614 28 34,

    b. adres e-mail: sklep@latarnik.com.pl.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00.

 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.latarnik.com.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2.  Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

4.  W celu złożenia zamówienia Klient musi:

     a.  dokonać wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy oraz sposobu płatności,

     b.  wypełnić formularz zamówienia lub zalogować się na swoje Konto,

    c.   zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia,

  d. zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zaakceptować zamówienie potwierdzając złożenie zamówienia odpowiednim przyciskiem.

5.  W przypadku, gdy Klient składa zamówienie w Sklepie po raz pierwszy, a zamówienie to jest płatne przy odbiorze lub przelewem warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Sklep od Klienta e-mailu z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.

6.  Realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.

7. W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Na specjalną prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: sklep@latarnik.com.pl.

11. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zmówienia.

 

III. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 5% lub 23% w przypadku e-produktów i płyt CD. Podane na stronach produktów ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz opłat celnych w przypadku zamówień zagranicznych.

2.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania na zasadach określonych w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.  Koszty dostawy zostaną dodane i uwzględnione w cenach zamówionych towarów po złożeniu zamówienia.

5. W przypadku zamówień zagranicznych Klient ponosi również koszty opłat celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV. Czas realizacji i sposób dostawy zamówienia

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni tygodnia od poniedziałku do piątku(dni robocze), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Towary oferowane w Sklepie mogą mieć różny czas realizacji zamówienia. Informacja o dostępności towarów oraz czasie jaki jest potrzebny na realizację zamówienia podawana jest na stronie każdego produktu. Jeżeli wybrane w ramach jednego zamówienia towary różnią się od siebie pod względem czasu, jaki jest potrzebny by przygotować je do wysyłki, termin realizacji całego zamówienia określany na podstawie tego, jak długo może zająć przygotowanie produktu, na który trzeba czekać najdłużej.

4. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniu, termin realizacji zamówienia biegnie na nowo od dnia zgłoszenia zmiany Sprzedawcy w sposób określony w Regulaminie.

5. Koszt dostawy zamówionych towarów do Klienta, ponosi Klient. Aktualny wykaz wysokości kosztów dostawy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu: www.latarnik.com.pl w zakładce „Koszty dostawy".

6. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

   a.  Poczta Polska – przewidywany czas dostawy do 5 dni roboczych,

   b.  Paczkomaty InPost – przewidywany czas dostawy do 3 dni roboczych,

   c.  kurier – przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy,

   d. odbiór osobisty w Biurze handlowym przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie – przewidywany czas przygotowania towaru do odbioru 1 dzień roboczy.

7. Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej i reszcie świata:

   a.  Poczta Polska przesyłka ekonomiczna - przewidywany czas dostawy do 14 dni roboczych (kraje UE),

   b.  Poczta Polska przesyłka priorytetowa - przewidywany czas dostawy do 7 dni roboczych (kraje UE),

   c.  Poczta Polska przesyłka ekonomiczna - przewidywany czas dostawy do 21 dni roboczych (reszta świata),

   d.  Poczta Polska przesyłka priorytetowa - przewidywany czas dostawy do 10 dni roboczych (reszta świata).

 

V. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski

    a. płatność przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier,

   b. karta płatnicza lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay – płatność dokonywana bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

   c. przelewem na konto bankowe Sklepu – płatność dokonywana w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego złożone zamówienie na numer rachunku w nim podany.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą płatniczą lub przelewem bankowym.

3. Płatność przy odbiorze nie jest możliwa za zamówienia o wartości ponad 1000 zł wysyłane przesyłką kurierską oraz za zamówienia o wartości powyżej 500 zł wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy – zwroty.

1. W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę, Klient może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy: IW LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02 – 761 Warszawa lub adres e-mail Sklepu: sklep@latarnik.com.pl

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4.  Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towary można również zwracać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Sprzedawcy przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie w godzinach pracy Biura.

5.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą/paragonem na adres pocztowy: IW LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa z dopiskiem „Zwrot”. Faktura/paragon nie stanowi warunku odstąpienia od umowy, jednak w przypadku jej braku, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu towaru dokonano w Sklepie.

7.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.

9.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad  fizycznych (zgodnej z umową) oraz wad prawnych. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

2.  Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

4.  W ramach reklamacji na podstawie rękojmi Klient może:

     a.  zażądać obniżenia ceny,

     b.  odstąpić od umowy,

     c.   zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

     d.   zażądać usunięcia wady (naprawy).

5. Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w tym: sposób realizacji przysługujących kupującemu roszczeń i czas, w jakim przysługują, określają przepisyustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może realizować również uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej na zakupiony Produkt gwarancji. Realizacja praw przysługujących z gwarancji odbywa się na zasadach i w sposób w niej określony.

7.  Aby złożyć reklamację Klient powinien:

8.  Prosimy nie odsyłać towarów przesyłkami płatnymi za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą. W przypadku reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej poniesionej w związku z odesłaniem wadliwego towaru  natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

9.  Reklamacje są przyjmowane również w Biurze Obsługi Klienta Instytutu Wydawniczego Latarnik  przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie, w godzinach pracy Biura.

10. Sklep może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia:

     a) przesłać pocztą lub mailem na adres: sklep@latarnik.com.pl oświadczenie zawierające opis przyczyn reklamacji, rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z Klientem;

       b) przesłać pod adres Sprzedawcy wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu (np. faktura) na adres: Instytut Wydawniczy LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

VIII.     Zwrot uiszczonych należności

1.  W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Klienta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci pieniądze w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient.

2. Jeżeli płatność za towar została dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał przelewu.

3.  Jeżeli płatność za towar została dokonana za pobraniem lub przy odbiorze osobistym towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Klient może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

4.  W każdym przypadku powstania nadpłaty, Klient może otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

IX. Konto

1.  Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpłatnie utworzenie konta w Sklepie (dalej Konto). Kontem jest indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Sklepie.

2.  Utworzenie Konta następuje na czas nieokreślony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem: www.latarnik.com.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  i akceptację Regulaminu.

3. Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres e-mail materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

4. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

5. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim lub korzystanie z nich w sposób umożliwiający innym osobom zapoznanie się z loginem i hasłem Klienta.

6.  Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient:

     a.  uzyskuje dostęp do historii zamówień,

     b.  może śledzić status złożonego zamówienia,

     c.  ma możliwość modyfikacji złożonego  i niezrealizowanego zamówienia

 

7. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści niezgodnych z dobrymi obyczajami lub o charakterze bezprawnym.

8. Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@latarnik.com.pl . Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 14 dni od otrzymania żądania Klienta.

9.  Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w wypadku:

     a. korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności przez posiadanie przez Klienta więcej niż jednego Konta lub podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,

     b. korzystania przez Klienta z Konta  w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa oraz dobre obyczaje,

   c. złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji dotyczących zmiany Regulaminu na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta.

10. Przed usunięciem Konta z powodu naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Sprzedawca wezwie Klienta do zaprzestania korzystania z Konta niezgodnie z obowiązującym Regulaminem, wyznaczając mu 14 dniowy termin oraz informując, iż w przypadku bezskutecznego upływu terminu jego Konto zostanie usunięte.

 

X. Opinie Klientów

1. Każdy Klient korzystający ze strony internetowej Sklepu ma możliwość bezpłatnego zamieszczana opinii o poszczególnych produktach na stronach produktów.

2.  Zakazane jest zamieszczanie opinii zawierających:

     a.  materiały uzyskane nielegalnie, sprzecznych z prawem, bądź naruszających prawa osób trzecich;

     b.  treści o charakterze obraźliwym lub naruszających dobra osobiste innych osób;

     c.   niezamówione informacje handlowe.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych opinii o treści niezgodnej z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 

XI. Dane osobowe

Dane osobowe, które Państwo nam przekazują są chronione przez nas zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku (dostępne tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

 

 • Zgodnie z definicją RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Tomasz Raczek, zamieszkały w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 89, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instytut Wydawniczy Latarnik Tomasz Raczek w Warszawie, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa, nr NIP 5361128304 , nr REGON 011888557 .

 • W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail:

  sklep@latarnik.com.pl

 • Wydawnictwo jednoznacznie oświadcza, że w żaden sposób nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa i przetwarza je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i nie sprzedajemy ich nikomu. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego.

 • Osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa dotyczące tych danych, a Wydawnictwo jest odpowiedzialne za ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja wskazanych poniżej uprawnień będzie jednak możliwa dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby żądającej dokonania danych czynności.

 

 1. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

  1. dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,

  2. sprostowania, zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych.

  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wycofania tej zgody w dowolnej chwili – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,

  4. ograniczenia przetwarzania (np.: w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację (chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa),

  6. żądania usunięcia danych (przykładowo w sytuacji, gdy: nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wycofano zgodę na przetwarzanie danych) – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,

  7. prawo do przenoszenia danych,

  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas jedynie przez okres niezbędny do realizacji przez Państwa zamówień na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zostaną usunięte wraz z usunięciem przez Państwa konta, jeśli takie założyliście.

 3. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

 4. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy panel klienta https://latarnik.com.pl/pl/panel lub możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez wskazany e-mail.

  sklep@latarnik.com.pl

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych w celu doręczenia zamówionego Towaru, dostawcy wybranemu w procesie zamawiania przez Klienta (np. InPost, Poczta Polska).

 

 

 

XII. Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.latarnik.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Klientów posiadających Konto w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji nie później niż w dniu opublikowania zmian na stronie internetowej. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient nie prześle do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: sklep@latarnik.com.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.

5. Otrzymując informację o zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany, iż w przypadku złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji dotyczących zmiany Regulaminu, jego Konto zostanie usunięte.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO”)..

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY E-BOOKÓW I INNYCH E- PRODUKTÓW

­­­­­­­­­­

I.        Sposób składania zamówienia

1.  Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu e-booka w jednym zamówieniu.

2.  Nie jest możliwe zamówienie jednocześnie e-booka/ów i produktu innego rodzaju.

3.  Zamówienia obejmujące e-booki Klient może opłacić wyłącznie:

     a.  za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych DoPay,

     b.  Przelewem na konto bankowe Sklepu.

 

II.      Wymagania techniczne

1. Sprzedawane e-booki dostępne są w dwóch formatach: ePUB i MOBI.

2. Do prawidłowego korzystania z e-booków zapisanych w formacie ePUB konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

 

3. Do prawidłowego korzystania z e-booków zapisanych w formacie MOBI konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

 

4. Do pobrania pliku chronionego DRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.

 

III.    Warunki realizacji zamówienia

1.      Zamówienie zawierające e-booki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sklep od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

2.      Zamówiony e-book udostępniany jest Klientowi niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

3.      W przypadku, wyrażenia zgody na wcześniejsze udostępnienie Pliku e-book udostępniany jest Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności .

4.      Plik z zakupionym e-bookiem jest udostępniany do pobrania (tylko dla zarejestrowanych klientów) w Panelu Klienta po zalogowaniu się na Konto. Jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie plik z zakupionym e-bookiem wysyłany jest bezpośrednio na podany przez Klienta adres e-mail.

5.      Po złożeniu zamówienia Sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

a.      potwierdzenie otrzymania płatności,

b.      informację o zgłoszeniu przez Klienta żądania dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

c.       informacje odnośnie sposobu pobrania e-booka.

3.      Zakupione i opłacone e-booki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na stronie www.latarnik.com.pl w zakładce Twoje Konto/Historia zamówień (PanelKlienta).

4.      W celu pobrania e-booka należy kliknąć w nazwę pliku (obok tytułu produktu) znajdującego się przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie ePUB lub MOBI. W przypadku e-booka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

 

IV.   Odstąpienie od umowy

1.      Termin na odstąpienie od umowy w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym liczony jest od dnia zawarcia umowy.

2.      Zamawiając e-produkt w postaci usługi, Klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim przypadku, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli sklep wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.

3.      Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Klient może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia. Żądanie może być zgłoszone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia lub w każdym czasie po złożeniu zamówienia przez wysłanie wiadomości e-mail o treści: „………………………………….” na adres: …………………………………… .

 

V.  Zasady korzystania z e-booków

1.      Wszystkie e-booki oferowane przez Sklep Internetowy latarnik.com.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.      Klient ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.      Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a.      rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

b.      komercyjnego wykorzystywania e-booków.

4.      Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z e-booków w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

5.      W przypadku wykorzystywania przez Klienta e-booków niezgodnie z prawem latarnik.com.pl może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.

 VI.   Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamacje do Biura Obsługi Klienta pisemnie lub poprzez e-mail na adres: sklep@latarnik.com.pl, w szczególności, gdy:

      a.  zakupiony e-book okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

     b.  dokona zapłaty za e-book i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania e-book'a.

2.  Sklep internetowy www.latarnik.com.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

 

VII. Postanowienia końcowe

      W przypadku sprzeczności z Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 

 

 

ZAŁACZNIK NR 2

KOSZTY DOSTAWY

 

LISTY

do 350 g

od 350 do 1000 g

od 1 do 2 kg

przesyłka listowa ekonomiczna

7,50 PLN

8,50 PLN

9,50 PLN

przesyłka listowa priorytetowa

8,50 PLN

11 PLN

14,5 PLN

 

PRZESYŁKI POBRANIOWE

do 500 g

do 5 kg

do 10 kg

przesyłka pobraniowa ekonomiczna

N/A

16,50 PLN

21,50 PLN

przesyłka pobraniowa priorytetowa

16,50 PN

18,50 PLN

23,50 PLN

 

PACZKI

do 1 kg

do 2 kg

do 5 kg

do 10

paczka ekonomiczna

9,50 PLN

11 PLN

13 PLN

18 PLN

paczka priorytetowa

11 PLN

13 PLN

14,50 PLN

20,50 PLN

 

 

do 30 kg

kurier UPS

15,90 PLN

Przesyłki listowe i paczki zagraniczne wg cennika Poczty Polskiej

Za zamówienie na kwotę powyżej 99 złotych dostawa na terytorium Polski GRATIS!

 

 

 

ZAŁACZNIK NR 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………………………

Imię i nazwisko Klienta(-ów)

………………………………....

………………………………....

Adres Klienta(-ów)

 

Adresat:

Instytut Wydawniczy Latarnik Tomasz Raczek

ul. Cypryjska 89

02-761 Warszawa

email: sklep@latarnik.com.pl

 

Ja/my niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………….

 

 

 

Data: ……………………….

 

……………………………………..

Podpis Klienta(-ów)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

(*)niepotrzebne skreślić

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl