Produkt dnia
 Zdradziecka Osiecka
Zdradziecka Osiecka
44,90 zł
szt.
Bingo
Bingo
34,90 zł
szt.
Berek
Berek
34,90 zł
szt.
Serce Neftydy
Serce Neftydy
42,99 zł
szt.
Bez piątej klepki
Bez piątej klepki
34,90 zł
szt.
TOMASZ RACZEK w kinie z autografem
TOMASZ RACZEK w kinie z autografem
47,00 zł
szt.
Weronika i zombie
Weronika i zombie
34,90 zł
szt.
Leo i czerwony automat
Leo i czerwony automat
34,90 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

 

 

 Reklamacje

1.      Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad  fizycznych (zgodnej z umową) oraz wad prawnych. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

2.      Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

3.      Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

4.      W ramach reklamacji na podstawie rękojmi Klient może:

a.      zażądać obniżenia ceny,

b.      odstąpić od umowy,

c.       zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d.      zażądać usunięcia wady (naprawy).

5.      Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w tym: sposób realizacji przysługujących kupującemu roszczeń i czas, w jakim przysługują, określają przepisyustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

6.      Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może realizować również uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej na zakupiony Produkt gwarancji. Realizacja praw przysługujących z gwarancji odbywa się na zasadach i w sposób w niej określony.

7.      Aby złożyć reklamację Klient powinien:

8.      Prosimy nie odsyłać towarów przesyłkami płatnymi za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą. W przypadku reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej poniesionej w związku z odesłaniem wadliwego towaru  natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

9.      Reklamacje są przyjmowane również w Biurze Obsługi Klienta Instytutu Wydawniczego Latarnik  przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie, w godzinach pracy Biura.

10.  Sklep może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia:

a) przesłać pocztą lub mailem na adres: sklep@latarnik.com.pl oświadczenie zawierające opis przyczyn reklamacji, rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z Klientem;

b) przesłać pod adres Sprzedawcy wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu (np. faktura) na adres: Instytut Wydawniczy LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

 Prawo odstąpienia od umowy – zwroty

 

1.      W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę, Klient może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy: IW LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02 – 761 Warszawa lub adres e-mail Sklepu: sklep@latarnik.com.pl

 

2.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

3.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

4.      Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towary można również zwracać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Sprzedawcy przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie w godzinach pracy Biura.

 

5.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 

6.      Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą/paragonem na adres pocztowy: IW LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa z dopiskiem „Zwrot”. Faktura/paragon nie stanowi warunku odstąpienia od umowy, jednak w przypadku jej braku, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu towaru dokonano w Sklepie.

 

7.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.      W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.

 

9.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

10.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl