Reklamacje i zwroty

 

 

 Reklamacje

1.      Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad  fizycznych (zgodnej z umową) oraz wad prawnych. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

2.      Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

3.      Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

4.      W ramach reklamacji na podstawie rękojmi Klient może:

a.      zażądać obniżenia ceny,

b.      odstąpić od umowy,

c.       zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d.      zażądać usunięcia wady (naprawy).

5.      Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w tym: sposób realizacji przysługujących kupującemu roszczeń i czas, w jakim przysługują, określają przepisyustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

6.      Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może realizować również uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej na zakupiony Produkt gwarancji. Realizacja praw przysługujących z gwarancji odbywa się na zasadach i w sposób w niej określony.

7.      Aby złożyć reklamację Klient powinien:

8.      Prosimy nie odsyłać towarów przesyłkami płatnymi za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą. W przypadku reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej poniesionej w związku z odesłaniem wadliwego towaru  natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

9.      Reklamacje są przyjmowane również w Biurze Obsługi Klienta Instytutu Wydawniczego Latarnik  przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie, w godzinach pracy Biura.

10.  Sklep może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia:

a) przesłać pocztą lub mailem na adres: sklep@latarnik.com.pl oświadczenie zawierające opis przyczyn reklamacji, rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z Klientem;

b) przesłać pod adres Sprzedawcy wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu (np. faktura) na adres: Instytut Wydawniczy LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

 Prawo odstąpienia od umowy – zwroty

 

1.      W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę, Klient może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy: IW LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02 – 761 Warszawa lub adres e-mail Sklepu: sklep@latarnik.com.pl

 

2.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

3.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

4.      Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towary można również zwracać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Sprzedawcy przy ul. Cypryjskiej 89 w Warszawie w godzinach pracy Biura.

 

5.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 

6.      Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą/paragonem na adres pocztowy: IW LATARNIK, ul. Cypryjska 89, 02-761 Warszawa z dopiskiem „Zwrot”. Faktura/paragon nie stanowi warunku odstąpienia od umowy, jednak w przypadku jej braku, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu towaru dokonano w Sklepie.

 

7.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.      W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.

 

9.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

10.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl